A tartós bentlakást nyújtó szakellátás speciális formája a szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni ellátása. Intézményünkben a II-es osztályon 43 ilyen típusú férőhellyel rendelkezünk.

Az osztály kialakításában a gyakorlati ellátásban jelentkező problémák játszottak elsődleges szerepet. A 90-es évek elejéig meglévő betegségüktől, fogyatékosságuktól függetlenül kerültek intézményi felvételre az egészségügyi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló személyek. Közös szobába volt tehát a súlyos demencia kórképben, a súlyos pszichiátriai betegségben vagy a súlyos érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságban szenvedő beteg: természetes tehát, hogy a konfliktusok szinte mindennaposak voltak. Az intézmény épületszerkezeti fejlesztésével és átalakításával lehetőség adódott arra, hogy bár az akkor hatályos jogszabályok ezt még nem írták elő ellátási profilonként alakítsuk ki az egyes osztályok ellátotti szerkezetét. 1990. február 21-e óta működik az idősellátástól elkülönítetten az intézmény szenvedélybetegeket (elsősorban alkoholbetegeket) ellátó osztálya. Az osztály szerkezete nem teszi lehetővé a koedukált működést, így kizárólag férfibetegek részére tudunk ilyen típusú ellátást biztosítani.

A felvétel feltételei annyival egészülnek ki, hogy szakorvosi szakvéleményt is szükséges csatolni a felvételi kérelemhez.
A gondozási tevékenység elsősorban a meglévő képességek megtartására, ha ez lehetséges, fejlesztésére irányul. Ennek megfelelően kap kiemelt szerepet a szocioterápiás foglakoztatások szervezése, illetve a csoportterápia.

A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően az ellátottal együtt választjuk meg, az egyéni gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái: munkaterápia, illetve terápiás és készségfejlesztő foglalkozás.

Munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik a szakértői vélemény, illetve az intézményvezető megítélése szerint nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. A munkaterápia elsődleges célja a meglévő képességek fejlesztése. A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetője határoz.

A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A terápiás és képességfejlesztő foglalkozásból származó eredmény az intézményben nyújtott ellátás színvonalának emelésére, valamint a foglalkozásban közvetlenül részt vevők díjazására fordítható. A foglalkozásban közreműködő személyek díjazásának mértékét a házirend határozza meg. A képességfejlesztő foglalkozás feltételei a házirendben kerültek rögzítésre. A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív-, művészeti-, mozgás- és játékterápiák kerülnek szervezésre.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.