Nem az a barát aki kabátot ad neked, hanem aki megtanít kabátot varrni.
A foglalkoztatás célja: a lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltése, melynek segítségével ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata.

Intézményünk az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szociotherápiás foglalkozásokat szervez.
A szociotherápiás foglalkozások formáit az ellátott életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választjuk meg, az egyéni gondozási és fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.
Az egyéni és csoportos foglalkoztatás alapelvei: 
•    célszerűség,
•    önkéntesség,
•    folyamatosság,
•    mértéktartás,
•    egyénre szabottság,
•    rendszeres értékelés,
•    változatosság.


Az intézmény működési körén belül szervezett munkavégzési célú foglalkoztatás lehet az ellátást igénybe vevők művelődését, szórakozását szolgáló helyiségeiben, valamint az intézmény közvetlen környezetében, kertben végzett munka.
Munkajutalomban minden, az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásban részt vevő ellátott részesül.
Szórakoztató, kulturális, kreatív foglalkozások:
Ide sorolhatók azok a tevékenységek, amelyek az ellátást igénybe vevő érdeklődési körének, képességének, életkorának megfelel, nem megterhelő, készségfejlesztő, önkéntes, szórakoztató kikapcsolódást nyújt. Lehetőséget ad a mozgásigény kielégítésére, feszültség levezetésére.


Formái: 
•    Kreatív műhelyek: 
o    gipszöntés,
o    kerámia, agyagozás,
o    szőnyegszövés,
o    varrás, kézimunka,
o    gyöngyfűzés,
o    festés, rajzolás,
o    szalvétatechnika,
o    képeslapkészítés,
o    makramé,
o    textilfestés.
•    Sporttevékenység: 
o    mozgásos foglalkozások,
o    kondicionáló torna,
o    vetélkedők, versenyek.
•    könyvtár, versmondás, olvasás
•    színjátszás
•    kirándulások szervezése
•    zenehallgatás, éneklés, zenélés
•    tánc
•    videó, tv
•    mozi, színház, múzeum-látogatás,
•    ünnepnapokra való felkészülés,
•    játékok 
o    ügyességi
o    szellemi, sport,
o    alkotó,
o    társas,
o    szabály.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.