A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az igénybe vevő személy segélyhívása esetén biztosítsa az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.


Létrejövő kapacitások: 40 jelzőkészülék kihelyezésére van lehetőség.

- a jelzőkészülék egy karóra (méretében és kinézetében is)
- könnyen működésbe hozható, elég egy gombot megnyomni
- a nyomógomb használata esetén közvetlen riasztás érkezik a diszpécser központba, mely közvetlenül riasztja a gondozót, aki a helyszínen győződik meg az igénybe vevő személy állapotáról és teszi meg további intézkedéseit az ellátott érdekében,
- a szolgáltatás az év minden napján folyamatos 24 órában működik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési rendje:

- folyamatos 0-24.00-ig tartó ügyelet

Tevékenység leírása:

A segélyhívó karóra gombnyomással történő segélykérés esetén és a rendszer által automatikusan érzékelt esetekben (pl. ájulás) az automata diszpécserközpont továbbít sms/hanghívást a kijelölt gondozóknak, akik felhívják a segélykérőt és 30 percen belüli kiérkezésükig telefonon (a DOMI beltéri egységen keresztül) informálódhatnak a segélykérő állapotáról. Kiérkezéskor segítséget nyújtanak, amennyiben szükséges mentőt, orvost, családtagokat értesítik.
- új igények felmérése, környezettanulmányok felvétele, szolgáltatás ismertetése, adminisztrációs munka végzése,
- kapcsolattartás háziorvossal, egészségügyi dolgozókkal, szociális szakemberekkel,
- készülékek kitelepítésének koordinálása, rendszer működésének alapos ismerete,
- műszaki meghibásodás esetén a szükséges intézkedések megtétele, hibaelhárítás a lehető legrövidebb időn belül,
- szükség esetén más szociális-egészségügyi ellátási formához való hozzájutás kezdeményezése.

Gondozók feladatai:

- segélykérés esetén a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre érkezés, a megfelelő ellátás biztosítása,
- pszichés probléma esetén megnyugtatás, egészségügyi probléma estén a kompetencia határainak betartásával intézkedik,
- szükség esetén család, ügyeletes orvos, mentő kihívása,
- krízishelyzetben (pl: tűz, bűncselekmény) a megfelelő intézkedés megtétele,
- minden segélykérésről jegyzőkönyv felvétele, és a koordinátor szóbeli tájékoztatása,
- jelzéssel él a kliens érdekében a felmerülő gondozási, ellátási igényekről.

Tárgyi feltételek:

A gondozónők kerékpárral, készenléti táskával és mobiltelefonnal rendelkeznek.

A rendszergazda számára gépkocsi áll rendelkezésre és a diszpécserközpontban egy ügyeleti számítógép működik ügyeleti programmal. A rendszer működéséhez szükséges riasztóberendezések, átjátszó és vevőberendezés is rendelkezésre áll. A készülékek típusa SH-401-es és SH-402-es.

A műszaki rendszer alkalmas az események dokumentálására, az ön ellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhető, ütés- és cseppálló.


A rendszer működése:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő személy otthonában van elhelyezve egy adó-vevő készülék.

Probléma esetén a segélyhívó készülék hívógomb (testen viselhető, ütés- és cseppálló) megnyomásával a Bácsborsód, Dózsa György u. 9. szám alatt található diszpécserközpontba érkezik a segélykérés.

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő diszpécser észleli a jelzést, majd az illetékes település jelzőrendszeres házi gondozás készenléti ügyeletét ellátó gondozót értesíti mobiltelefonon a segélykérésről.

Segélykérés esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul köteles megjelenni az ellátást igénylő otthonában, a feladatellátásra rendszeresített készenléti táskával. A táska tartalmazza az azonnali ellátáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket.

A gondozó köteles a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételére, valamint szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezésére.


Riasztás menete:

1. segélykérés
2. jelzés észlelése, vétele
3. a területi gondozónő értesítése mobil telefonján
4. jelzés a központ felé
5. a felmerült probléma megoldása
6. dokumentálás
7. jegyzőkönyvek továbbítása a gesztorintézmény felé
8. havi jelentés készítése 

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.