Az általunk ellátott személyek családi és megszokott mikrokörnyezetükből részben vagy egészben véglegesen kiszakadtak. Ezért tevékenységünk célja, hogy a családias otthonhoz minél inkább közelítő állapotot, környezetet biztosítsunk az ellátást igénylők részére. Feladatunknak a bizalom kiépítését, kölcsönössé tételét tartjuk. Az ellátottakat autonóm személyiségnek tekintjük, akiknek joguk van alakítani életminőségüket, szabadon dönthetnek, vagy választhatnak az őket érintő kérdésekben. Ezzel kapcsolatos feladatunk, hogy a választás valóban az ellátott érdekét szolgálja.

- Időskorúak: azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel továbbá az ORSZI által kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek mely szerint, a napi ápolási-gondozási szükségletük a 4 órát meghaladja, vagy egyéb körülmények alapján (80 év feletti egyedül élő, középsúlyos demens stb.) idősek otthonába felvehetők.
- Az intézménybe az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni, és ORSZI szakvéleménnyel rendelkezik.

Az ápoló, gondozó otthonban a szolgáltatás célja az ellátottak:

    testi egészségének megőrzése, egyensúlyban tartása,
    prevenció,
    szellemi frissességének megőrzése, fejlesztése,
    életminőségének javítása,
    életkörülményeinek javítása,
    izolációjának megelőzése, új kapcsolatok létrehozásának segítése,
    lelki egészségének megőrzése, egyensúlyban tartása,
    önállóságának fejlesztése,
    aktivitásának megőrzése.

Időskorúak ellátása Bácsborsódon, Nagybaracskán, Katymáron történik, összesen 203 férőhelyen.

Bácsborsódon:

I. osztály: fennjáró osztály 40 férőhellyel (az itt élők viszonylag jó állapotban lévő idős emberek, akiknek alacsony a gondozási szükséglete)

IV. osztály: fekvőbeteg-ellátó osztály 40 férőhellyel (2-4 ágyas szobákban a legmagasabb gondozási szükséglettel rendelkező ellátottaink kerülnek itt elhelyezésre, az itt élők jelentős része súlyos demencia kórképben szenved)

III. osztály: fekvőbeteg-ellátó osztály 43 férőhellyel (4 ágyas szobákban egy három ágyas szoba kivételével itt is a legmagasabb gondozási szükséglettel rendelkező ellátottaink kerülnek elhelyezésre, hasonlóan magas a súlyos demencia kórképben szenvedők aránya)

V. osztály: átmeneti osztály 44 férőhellyel (itt a közepes gondozási szükséglettel rendelkező ellátottjaink kerülnek elhelyezésre)

Katymári telephely:

20 időskorú ellátott elhelyezésére van lehetőség.

Nagybaracskai telephely:

a legkisebb (igaz így a legotthonosabb is), mindössze 20 férőhelyen történik idősek ellátása.
ellátási profilok különbségei osztályonként

Ellátottjaink ápolási-gondozási szükségletei jelentős eltéréseket mutatnak. Az alábbi grafikon jól mutatja az egyes osztályok ellátási profilja közötti különbségeket, valamint az önellátásra nem-, vagy csak részben képes ellátottjaink magas arányát is.

Összességében csak az ellátottak 42%-a képes alapvető szükségleteinek - legalább részlegesen önálló kielégítésére, 58%-uk jelentős, vagy teljes segítséget igényel a mindennapi életvitel során.
önellátási képességek

Az ellátottak átlagéletkora 71,25 év, ezen belül a férfiak kora mintegy 7-8 évvel alacsonyabb, mint a nőké. Jelenlegi ellátottjaink esetében 219 esetben 3, vagy annál több betegség áll fenn együttesen.

Intézményünkben az ellátottak állapotától függő, személyre szabott gondozás-ápolás folyik.

A fekvőbeteg ellátó osztályokon a szükségletek szerinti modell, a fennjáró osztályon az önellátási modell érvényesül. A gondozás arra irányul, hogy az ellátott jobban megismerje önmagát, igényelje azt a gondozási tevékenységet, amelyre valójában szüksége van, de ezt önmaga ismeretek vagy akarat hiányában nem képes felismerni vagy elfogadni.

Az önellátási igények a következők: általános igények (levegő, folyadékbevitel, táplálékbevitel, ürítés, a tevékenység és pihenés egyensúlya, egyedüllét és társas kapcsolatok egyensúlya, a veszélyeztető tényezők elhárítása), fejlődési igények (függ az egyén fejlődési stádiumától), betegség okozta igények.

Önellátási képesség egy szisztematikus, szándékos cselekvések eredménye, az egyén önmagának nyújtott gondoskodása. Nélkülözhetetlen, hiányában betegség vagy halál következik be. Önellátási hiány akkor lép fel, ha az önellátási igények meghaladják az önellátási képességet.  

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.