Felvételi eljárás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.

Igénylés folyamata: Kinek a feladata

Az ellátási igény felmerülése: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontjáról levélben: Intézmény
Előgondozás: Intézmény
Férőhely üresedés, sorba kerülés esetén tájékoztatás a beköltözés időpontjáról: Intézmény
Beköltözés: Szükség esetén az intézmény segítséget nyújt a költöztetésben


Ki részesülhet ellátásban?

18. életévét betöltött szenvedélybeteg férfi
Aki a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző -, három hónapnál nem régebbi szakvéleményével rendelkezik.

Ki kérelmezheti az ellátást?

A felvételi eljárást az ellátást igénylő/hozzátartozója/törvényes képviselője kezdeményezheti.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Mi az előgondozás célja?

- az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
- a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
- annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
- a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
- az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Kapcsolattartó:

Szvétek Adrienn szociális csoportvezető (79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. 

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.