Fogyatékkal élők esetén

Igénylés folyamata:     Kinek a feladata

Az ellátási igény felmerülése: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontjáról: Intézmény
Előgondozás: Intézmény
Előzetes alapvizsgálat kezdeményezése: Intézmény
Előzetes alapvizsgálat elvégzése, szakvélemény kiadása: Szakértő
Vizsgálat eredményéről tájékoztatás: Szakértő
Üres férőhely, sorba kerülés esetén tájékoztatás a beköltözés időpontjáról: Intézmény
Beköltözés: Kérelmező


Ki részesülhet ellátásban?

Középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és folyamatos ápolást igénylő személyek .
Ki kérelmezheti az ellátást? A felvételi eljárást az ellátást igénylő/hozzátartozója/törvényes képviselője kezdeményezheti.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Mi az előgondozás célja?

- az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
- a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
- annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
- a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
- az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Mit jelent az előzetes alapvizsgálat, milyen célból kell elvégezni?

A kijelölt szakértő speciális tesztek (PAC, Vineland, rajzvizsgálat stb.) segítségével felméri az ellátást igénylők képességeit, készségeit, a fejlesztési célokat, megállapítja, hogy az ellátott/törvényes képviselője a számára legmegfelelőbb intézményt választotta-e? Erről szakvéleményt állít ki, mely az elhelyezés feltétele.

Kapcsolattartó:

Szvétek Adrienn szociális csoportvezető (79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. 

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.