Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logó   Új Magyarország logó és Európai Uniós zászló

"A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0113
"A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Őszi Napfény" Integrált Szociális
és Módszertani Intézménye bácsalmási és nagybaracskai telephelyének korszerűsítése "

Projekt célja: a BKMÖ "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézménye bácsalmási és nagybaracskai telephelyeinek korszerűsítése, a szociális szolgáltatások minőségének javítása, az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése, az ágazati jogszabályokban előírt szakszerű ellátási feltételek biztosítása, valamint a szervezet dolgozói és az ellátottak felkészítése a modernizációval járó változásokra.

Projekt keretében közvetlen célkitűzések:

    a telephelyeken található épületek infrastrukturális állapotának minőségi javítása,
    az ellátottak igényeinek megfelelő akadálymentesítés megvalósítása,
    az internet hozzáférés biztosítása,
    az ellátottak és az intézményi szolgáltatást igénybevevők részére szervezeten belüli ismeretbővítés, képzés, képességfejlesztés, felkészítés a modernizációval járó változásokra, valamint
    a működéshez szükséges eszközbeszerzés.

A projekt célcsoportja:

A fejlesztés közvetlen célcsoportja: a két intézményegységben élő 66 fő ellátott; valamint az ott alkalmazott 18 fő szakdolgozó és 10 fő intézményi üzemeltetési feladatokat ellátó munkatárs.

Közvetetten érintettek: a lakókörnyezetben élők; ellátottak családtagjai; a partner szervezetek.

A fejlesztés helyszíne:
6430 Bácsalmás, Dugonics u. 35. (hrsz. 262/2.)
6527 Nagybaracska. Mohácsi u. 6. (hrsz. 699.)

A fejlesztés összes bekerülési költsége: 87.649.327 Ft.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 82.390.367 Ft.

Saját erő: 5.258.960 Ft.

Bácsalmási telephely fejlesztésének elemei:

    orvosi szoba és betegszoba kialakítása,
    új nővéröltöző kialakítása előtérrel, illemhellyel, valamint zuhanyzót is tartalmazó mosdóval,
    akadálymentes illemhely kialakítása,
    szobai kézmosók kiépítése,
    látogatói illemhely létrehozása,
    szélfogóval ellátott akadálymentes bejárat kialakítása,
    nővérhívó rendszer kiépítése,
    50 m3 térfogatú szennyvíztároló medence építése,
    teherforgalom számára is igénybe vehető új belső betonút létrehozása,
    2 új akadálymentes parkoló kialakítása,
    az "emelt szintű" épületszárnyban a terasz újraburkolása,
    már meglévő - a lakószobákat a konyha-ebédlő épületével összekötő- folyosón padló- és mennyezetburkolat kiépítése.

Nagybaracskai telephely fejlesztése

A tervezett beruházás során a bentlakásos szociális intézmény bővítésére, korszerűsítésére és az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesítésre kerül sor. Elemei:

    két új lakószoba kialakítása,
    meglévő vizesblokkok átalakítása, felújítása (új, korszerű szaniter berendezések beépítése)
    zuhanyzót is tartalmazó mosdó helyiség, valamint akadálymentes illemhely létrehozása,
    orvosi szoba, külön mosdóval és illemhellyel rendelkező betegszoba, valamint öltözővel és vizesblokkal rendelkező nővérszoba kialakítása,
    többfunkciós mentálhigiénés szoba létrehozása,
    szociális szennyvíz elvezetése zárt rendszerű szennyvízakna és hozzá kapcsolódó gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése,
    fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.

Mindkét telephely esetében a beruházásokon túl a szükséges eszközök (berendezési tárgyak, orvosi műszerek, színvonalasabb ellátáshoz kapcsolódó eszközök) beszerzése is megvalósul összesen 6.075.000 Ft értékben.

A projekt időtartama: 2009. április 1- 2010. március 31.

Fotódokumentáció

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.