Felvételi eljárás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.

Igénylés folyamata: Kinek a feladata

1. Az ellátási igény felmerülése: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
2. Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe: A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
3. Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontjáról: Intézmény
4. Előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat: Intézmény
5. Igazolás kiadása az idősotthoni ellátásra való jogosultságról: Intézmény vezető
6. Tájokoztatás a beköltözés időpontjáról: Intézmény
7. Beköltözés: Kérelmező

Ki részesülhet ellátásban?

Az ellátást kérelmezhetik azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel,
továbbá az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni,
napi 4 órás gondozási szükséglete van, vagy egyéb körülmények alapján jogosult az ellátásra.

Ki kérelmezheti az ellátást?

A felvételi eljárást az ellátást igénylő/hozzátartozója/törvényes képviselője kezdeményezheti.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Hogyan történik a kérelmezés?

Nem kötelezően csatolandó, de a folyamatot meggyorsítja amennyiben az ellátást igénylő néhány zárójelentését, nyugdíjszelvény másolatát a kérelemmel együtt mellékelik.

Mi az az előgondozás, gondozási szükséglet felmérés?

Az előgondozás során két kollégánk felkeresi otthonában (esetlegesen egészségügyi intézményben) az ellátást igénylőt, és a 9/1999. SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő adatlapot kitölti.

Célja, hogy megismerjük az ellátást igénylőt, szociális körülményeit, egészségi állapotát, hozzátartozóit, és válaszoljunk esetlegesen felmerülő kérdéseire, kapcsolatot teremtsünk vele, ismertessük a házirendet, az intézmény sajátosságait.

Az előgondozás során megállapításra kerül, hogy esetlegesen mely telephelyre, osztályra kerülhet az ellátást igénylő.


Gondozási szükséglet vizsgálat:

Pontozó értékelő lap kitöltésével történik.

Az igazolás tartalma:

az ellátást igénylő gondozási szükséglete órában kifejezve,
az egyéb körülmények alapján történő idősotthoni ellátásra jogosultság meghatározása

Felvételt nyerhet az, akinek a gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, vagy az alábbi egyéb körülmények állnak fenn esetében :

- a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
- az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte, és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít
- az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan
- az ellátást igénylő egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül
- az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
- az ellátást igénylő egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül
- az ellátást igénylő egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

Kapcsolattartó:

Szvétek Adrienn szociális csoportvezető (tel.: 79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendő:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az oszinapfeny.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.